Szybki Kontakt

Tel. Biuro: +48 724 050 032
Tel. kom.: +48 606 308 208

w 2010 roku

Zleceniodawca: SPEC – Warszawa

Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej „S” 2xDn 600 na preizolowaną 2xDn 900 długości ok. 230 m
oraz wykonanie połączenia preizolowanego 2xDn 600 długości ok. 40 m z istniejącą siecią kanałową,
ul. Bartoszewicza i Dynasy.

Zleceniodawca: SPEC – Warszawa

Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej „S” 2xDn 600 na preizolowaną 2xDn 900 długości ok. 150 m
od komory W-46, ul. Bartoszewicza do W-48 ul. Stawki.
Budowa komory W-48 na m.s.c. 2xDn 900 przy ul. Stawki.