Szybki Kontakt

Tel. Biuro: +48 724 050 032
Tel. kom.: +48 606 308 208

w 2011 roku

Zleceniodawca: DALKIA – Warszawa

Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej „S” z 2xDn 500 na preizolowaną 2 x Dn 900
od ul. Czackiego do ul. Jasnej wzdłuż ul. Świętokrzyskiej o długości ok. 350 m
i magistrali ciepłowniczej na preizolowaną 2xDn 500 na odcinku od komory S-14 do S-15 o długości ok. 85 m.

Zleceniodawca: DALKIA – Warszawa

Przebudowa magistrali sieci ciepłowniczej „S" z 2xDn 500 na preizolowaną 2xDn 900
na odcinku ok. 200 m i magistrali ciepłowniczej na preizolowaną 2xDn 600-400 długości ok. 100 m.
Budowa komory W-83 na m.s.c. 2xDn 900 wraz z odwodnieniem Dn 200 długości ok. 15 m ul. Świętokrzyska.
Budowa komory W-84A na s.c. 2xDn 400 wraz z odwodnieniem Dn 150 długości ok. 37 m ul. Bagno/Świętokrzyska.